Hans Forsman får UC:s tillväxtcertifikat

Hans Forsman får UC:s tillväxtcertifikat

Hans Forsman har haft ett väldigt gott räkenskapsår 2023. Med en omsättningsökning på 53% tillhör företaget de 5 procent som kvalificerat sig för UC:s tillväxtcertifikat. De övriga parametrar som räknas in för att erhålla certifikatet utöver lönsamhet är bland annat soliditet och antal anställda.
Under 2022 anställde vi två nya medarbetare och gjorde oss skuldfria.
Med fortsatt stark orderingång kommer företaget kunna satsa på att stärka vår portfölj av varumärken och våra varumärkens ställning i brasvärmebranschen.


Tillbaka till blogg