Kunst

Under hela människans utveckling har eld varit ett väsentligt inslag. Elden ger ljus, värme och tröst - den är en symbol för familjär gemenskap. Med tiden och med tekniska framsteg har vissa av dessa behov tillgodosetts på annat sätt, men kopplingen mellan människa och eld kvarstår. 

Vem är vi?

Kunst är ett familjeföretag som har tillverkat vedspisar i mer än sextiofem år.

Företaget är internationellt och satsar på talang och mångkulturalism, med anställda av 16 olika nationaliteter, vilket ger ett ovärderligt mänskligt värde.

Kunst hanterar hela och tillverkningsprocessen: framtagning av nya idéer, design och prototyper; samt testning, gjutning, emaljering, ytbehandling, målning, marknadsföring och kommersialisering.

Innovation

Kunst tillverkar braskaminer och har gjort så i snart sju decennier. Företaget har tryggt och säkert fört in eld i människors hem. Sedan starten har tillverkning utvecklats och den ligger idag i framkanten vad gäller produktion. 

I Kunsts anläggningar finns idag marknadens mest avancerade maskinpark, ett välutrustat laboratorium för forsknings- och testverksamhet för utveckling av nya produkter och modeller. Målet är att utveckla mer effektiva produkter med respekt för miljön.

Ecodesign

På Kunst är vi engagerade i miljön och vår omgivning. Alla kaminer tillverkas enligt Ecodesign 2022.

Ecodesign är en förordning godkänd av Europeiska unionen som kräver att företag säkerställer att eldstäder och rumsvärmare har högre prestanda, vilket ger mindre vedkonsumtion, samt lägre utsläpp, vilket innebär respekt för såväl människa som miljö.

Läs mer om Eccodesign

Frågor kring Kunst? Kontakta oss.